Achtergrond_bewerkt_6.1

 

Fotovrijdag 28 september 2012a

Schapen

Deze keer wel heel moderne foto's. In 2011 liepen deze schapen naar de Spijksedijk om daar hun buikje vol te eten (zie hieronder). In Gorinchem wordt al jaren geklaagd over het eenrichtingsverkeer op de Nieuwe Hoven voor auto's. Slechts de brandweerwagen mag bij uitzondering beide kanten op. Maar ook voor schapen geldt blijkbaar een uitzonderingsgrond.

Vroeger kende Gorinchem een schapenmarkt. In 1878 werden de schapen verkocht in de Kapelsteeg. Een handelaar deed toen het verzoek deze markt voortaan te houden "buiten de Kanselpoort bij mejuffrouw Lankhaar", waar toch al veel kooplieden bijeen kwamen om te handelen in "nuchtere kalveren". Blijkbaar deed men liever zaken in een warme herberg dan op straat.

Over de precieze plaats om deze markt te houden, bleef men lange tijd discussiëren. Zo stelde A. de Gier in 1916 voor de markt te verplaatsen naar een terrein achter zijn woning. Door de gemeenteraad werd besloten dit "adres, als zijnde op ongezegeld papier gesteld, ter zijde te leggen". Schapenhandelaren vroegen daarna de markt te verplaatsen tegenover de R.K. kerk. Men kon dan namelijk in een koffiehuis zaken doen.

In 1872 bedroeg de aanvoer van paarden 1.787 stuks, tegen maar liefst 17.467 runderen en 2.417 kalveren. Door de ziekte onder varkens bedroeg de aanvoer 'slechts' 10.977 stuks, waarvan er 2.348 gewogen werden op de gemeentewaag. Er werden slechts 89 schapen aangevoerd. Werd de lokatie, de Kapelsteeg, ingegeven door de geringe handel of was er juist weinig aanvoer vanwege de slechte lokatie. Een duidelijk kip-en-eiprobleem over schapen en lammetjes.

  

Fotovrijdag 28 september 2012b

 Foto's Aak Overweel.