Achtergrond_bewerkt_6.1

nb_site_grootGorinchem, 28 januari 2011: Het Regionaal Archief Gorinchem heeft een nieuwe website. Niet alleen qua vormgeving en techniek, maar ook inhoudelijk is er veel veranderd. Zo kent de website een aantal webexposities en kan men een filmpje bekijken met beelden van Gorcumse verenigingen. Tevens wordt elke vrijdag een historische foto geplaatst. Via twitter (#fotovrijdag) kan men hierop geattendeerd worden.

De website wordt onderhouden met het opensource contentmanagement- systeem Joomla! De naam is de Engelse fonetische spelling van het Swahili-woord “jumla” dat “alles samen” betekent. Het Regionaal Archief Gorinchem kan zich goed in deze filosofie vinden. In de depots aan het Stadhuisplein worden niet alleen archieven bewaard van de overheid, maar ook van verenigingen, stichtingen, families en particulieren. Zo tracht het Regionaal Archief de geschiedenis van Gorinchem en omgeving in zijn totaliteit te weerspiegelen.

Momenteel kan men op de website de gedigitaliseerde Gorcumse kranten raadplegen (1871-2006). In de loop van 2011 dienen ook inventarissen en andere gedigitaliseerde bestanden beschikbaar te komen. Dan kunnen onderzoekers thuis al een hoop werk doen, voordat ze het Regionaal Archief bezoeken.